اگر خداوند تورا به لبه پرتگاهی برد به او اعتماد کن یا به تو پرواز

یاد می دهد یا تورا از

پشت می گیرد.

/ 3 نظر / 9 بازدید
سمانه نوری

دقیقا همینطوره این حس رو من بارها تجربه کردم . هیچوقت رهات نمی کنه هیچوقت. فقط ماها کم طاقتیم همین

زهـــــــره

گفت حالت را نمیپرسم میدانم که خوبی!!! عکس هایت همه با لبخندند!!! نمیدانست عکاس که میگوید بگو سیب . . . من به یاد حماقت حوا میافتم و پوزخند میزنم [گل]